2019
    Ordförande: Sture Bondesson ............................. e.post: boule@djursvik.nu      
   
Valda medlemmar i sytrelsen:

     Sekret:  
    Lars Carlson ................ e.post: lgp.carlson@telia.com
     Kassör:      Göran Wiklund  ........... e.post:  goran.viklund@hotmail.se
     Ledamot:   Ingalill Birgersson  ....... SMS:   073-420 29 33
    
     Ersättare:
  Siv Kvarnström
     Revisor:   Gunilla Alvemo    --   Revisorsupleant: Elinor Wester
     Valberedning: Kerstin Hansson

GÅ TILLBAKS TILL STARTSIDAN


This site is © Copyright by stubon 2008-20018, All Rights Reserved  /  Uppdaterad 11 feb -18