INBETALNINGSKORT  MEDLEMSAVG. 2018


Melemsavgiften går att betala via BankGiro 531-3317 /se BankGiro talongen nedan/
Skriv ut sidan till stöd när Du betalar:

Alternativt kontant till Kassören: Göran Viklund Djursviksv. 32
eller till sekr: Lars Carlsson
går också att betala till
ordf: Sture Bondesson

   Går EJ att betala direkt från denna sida, Du måste gå in på ditt bankkonto och betala till BG 531-3317