INBETALNINGSKORT  MEDLEMSAVG. 2018


Melemsavgiften går att betala via BankGiro 531-3317 /se BankGiro talongen nedan/

Alternativt kontant till Kassören: Göran Viklund Djursviksv. 32
eller till sekr: Lars Carlsson
går också att betala till
ordf: Sture Bondesson